12/05/2018

– Rodinný krst albumu, Nové Mesto nad Váhom